pest-jozsef-he-gyermekhorgászat-ok

Gyermekhorgász szeretnék lenni!

A gyermekeknek 14 éves életkoruk betöltéséig nem kell horgászvizsgát tenniük, aki az adott évben a 15. életévét betülti, az köteles horgász vizsgát tenni - ha horgászni akar- de 10. életévét betöltött gyermek vizsgázhat már. Persze célszerű tájékozódniuk, ismereteket szerezniük az egyes halfajokról, a törvény és rendelek által előírt tilalmi és méretkorlátozásokról, mivel a szabályok betartásának elvárása rájuk is vonatkozik. 

A gyermek akkor horgászhat, ha rendelkezik állami gyermek horgászjeggyel (ez térítésmentes, mintáját a honlap állami jegyekről szóló menüjében láthatjuk) és az adott vízre érvényes területi engedéllyel. 

Kivonat a halászatról és horgászatról szóló törvényből és végrehajtási szabályozásából : 

"A 14. életévét be nem töltött személy részére díjmentes állami gyermek horgászjegy legfeljebb egy naptári évre és az abban meghatározott halászati vízterületre adható ki azzal, hogy az csak nagykorú személy felügyelete mellett történő és egy horgászkészség használatával való horgászatra jogosít. 

A gyermek horgászjegy birtokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használható. 

A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból - a menyhal kivételével - az állami gyermek horgászjeggyel rendelkező horgász naponta összesen egy darabot, méretkorlátozás alá nem eső fajokból és menyhalból pedig naponta összesen öt kilogrammot foghat ki. Ha a gyermek horgász a méretkorlátozással nem védett halfajokból olyan példányt fog ki, amellyel az öt kilogrammos korlátozást túllépi, a halat megtarthatja, a horgászatot azonban a méretkorlátozással nem védett halfajokra köteles arra a napra beszüntetni." 

A 2011.évi területi engedélyekről szóló kiemelt menüpont alatt lehet megtekinteni a tényleges érvényességi kört. Ez a típusú engedély horgászegyesületi hasznosításba tartozó vízterületekre nem érvényes. Manapság már többféle típusú gyermek területi engedélyt lehet váltani, például egy vízterületre, vagy egy térség. egy megye területére is. 

A gyermek állami horgászjegyet és területi engedélyt kiadó fogási naplóval is ellátja a gyermekhorgászt. A fogási naplót vezetni kell és a kiadó szervezetnek év végével a naplón feltüntetett időpontig le kell adni. 

A gyermekhorgászokat szívesen látják a horgászegyesületek. Szívesen segítenek a horgászati alapismeretek elsajátításában, sok egyesület szervez gyermek versenyeket, vetélkedőket és horgásztáborokat is. 

Ügyelni kell annak a törvényi előírásnak a betartására, amely kimondja, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek, kizárólag nagykorú személy felügyelet mellett, egy horgászbottal azon egy horoggal horgászhat. 

A gyermek naponta - a törvényi előírás szerint - egy darab méretkorlátozással védett halat és a méretkorlátozás alá nem eső halfajokból (pl. kárász, keszegfélék, stb.) 5 kg-ot foghat. 

Az egyes vízhasznosítók, területi engedélyt kiadók szigoríthatják, korlátozhatják gyermekhorgász által használható horgászmódszereket ( így több helyen csak úszós készség használatát engedélyezik), illetve fogási lehetőségeit is korlátozhatják (pl. csak méretkorlátozással nem védett halfajokra engedve meg a horgászatot). Ezért a horgászrendi előírásokat minden esetben át kell tanulmányozni a gyermeknek és különösen a felügyeletét ellátó személynek.