HORGÁSZREND 2021

Víztér kód: 02-016-1-1.

Érvényes a területi jegy hatálya alá eső vízterületen 2021.01.01.-től 

 

 

A Kirívó és ismétlődő szabályszegések büntethetősége

 

Cselekmény Területi jegy váltástól való eltiltás
Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) 10 év
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata: Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év
Élő hal szállítása vagy annak kísérlete: 5 év
A horgászrend 6.ponjának megsértése 2 év
Tilalmi idővel védett hal megtartása: 2 év
Darabszám-korlátozás megsértése: 1-5 év
Alsó méretkorlátozás megsértése: 1-3 év
Felső méretkorlátozás megsértése: 5 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, egy vagy több hal beírásának

elmulasztása)

1-5 év
A megengedettnél több készség használata: 1-3 év
   
   
Ismétlődés: Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül

egyszeri elkövetése és büntetése után újra

elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.

 

 

A darabszám- és méretkorlátozások, valamint a tilalmi idők táblázata a

Pest he.Horgászrend és a 2020. évi naptár szerint aktualizálva

 

halfaj

neve

fajlagos tilalmi időszak kifogható mérettartomány naponta

kifogható darabszám

Egyéb korlátozás
csuka 02. 01 - 03.30. legalább 45 cm 2 db 45 cm felett naponta 2 db  
balin 03. 01 - 04.27. legalább 40 cm 2 db  
sügér 03. 01 - 04.27. 25 cm   Naponta 1 kg tartható meg.
fogassüllő 03. 01 - 04.27. legalább 40cm 2db 40 cm felett naponta 2 db tartható meg.
kősüllő 03. 01 - 06.29. legalább 25 cm 2 db  
garda 04. 16 - 05.31. legalább 20 cm -  
domolykó 04. 16 - 05.31. legalább 25 cm -  
jászkeszeg 04. 16 -

 

05.31.

legalább 20 cm -  
szilvaorrú

k.

04. 16 - 05.31. legalább 20 cm -  
paduc 04. 16 - 05.31. legalább 20 cm -  
márna 04. 16 - 05.31. legalább 40 cm 2 db  
ponty   35cm Tilalmi időszak feloldva! 6 kiló felett nem tartható meg
compó Nem tartható meg.      
harcsa 05. 02 - 06.15. legalább 60 /100 cm 2 db  
sebes pisztráng 10. 01 - 03.30. legalább 22 cm 2 db  
menyhal Egész évben tilos megtartani!

A Duna-Dráva NP Igazgatóság illetékességi területén, a Szövetkezeti Duna (Béda IV) – halgazdálkodási vízterület – természetvédelmi kezelői szabályrendszere

Az alább felsorolt, horgászati tevékenységgel érintett, és azokra belépéshez igénybe vett ingatlanok területileg a Duna-Dráva Nemzeti Park törzsterületén helyezkednek el (7/1996. KTM rendelet a Duna–Dráva Nemzeti Park létesítéséről), valamint Béda-Karapancsa HUDD10004; HUDD20045 kódszámokkal, a 275/2004.(X.8) Korm. rendelet alapján a 14/2010. (V.11) KvVM rendelet mellékleteiben kihirdetett Európai Közösségek Natura 2000 hálózatába tartoznak Különleges Madárvédelmi Területként (SPA) és Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Területként (pSCI) egyaránt. A vastagon szedett helyrajzi számú ingatlanok a fokozottan védett kategóriába tartoznak.

Halgazdálkodási vízterület:
Kölked 0350 hrsz.

Megközelítési területek:
Kölked 0346a, 0348 a, b, c, 0351b, 0352/2, 0356b, 0357/1a, 0357/2a, b, 0358, 0359a, 0360a, b, 0361, 0384a, b, 0385a, hrsz.

Területi korlátozások:
Horgászatra csak az 5 méteres parti sáv használható.
Csónak és úszó vízi eszköz használata nem megengedett. Halászati őrzés céljából egy faladik használható.
Éjszakai és jégről való horgászat tilos.

Megközelítési korlátok:
A holtág a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog, kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
Gépjárművel az erdőfűi és a vadászházi kövesen lehet közlekedni.
Nádasokban horgászhely kialakítása tilos.

Időszaki korlátozások:
Természetvédelmi érték miatt (pl.: vonulás, fokozottan védett madárfészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.

Horgászati tevékenységgel kapcsolatos korlátozások, kötelmek:
Telepítésnél a természetvédelmi kezelő képviselőjének jelen kell lenni és jegyzőkönyvben igazolni a telepítés természetvédelmi vonatkozásainak teljesülését.
A védett vízinövények nem sérülhetnek a horgászati tevékenység során (vízinövény-gyűjtés).
Szemetelés tilos! (aki 3 méteres sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte felelősséget vállalni)
Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe (ahol nem tilos).
Engedélyköteles a fakivágás, csaliállat ásás, ágas vágása, partfal megbontása (lépcső, földállás). Horgászat segédeszközei nem maradhatnak a területen (szék, etetőanyag, göngyöleg stb.). Csaliállat, víziállat gyűjtése, hínárvágás természetvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenység.
Új stég építése nem megengedett, meglévő felújítása természetvédelmi hatósági engedéllyel lehetséges!!!
Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén kérjük - a hal kíméletes visszahelyezése után -a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 0672/517-200).
Természeti oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére közlekedik és tartózkodik. Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.

Pécs, 2016. január 11.