Határozat lefoglalás megszüntetéséről

PDF dokumentum letöltéséhez, kattints IDE

 

2019-07-01 Végzés

Katt. a képre a nagyításhoz

 

2019-06-03 Új fejlemény

Tisztelt Sporttársak!

Némely ügy tárgyában  az alábbiakat kívánjuk tudomásotokra adni: 

Kezdjük sorban:

-Külső Bédai építkezés:

Nem azzal a köztiszteletben álló sporttársunkkal van bajunk, aki a körülményeket használva engedélyt kapott egy nagyon védett területen építkezés megkezdésére, hanem azzal az általunk még nem ismert hatósági személlyel, aki ezt az engedélyt kiadta számára. Hogy miért bajunk ez? Évtizedeken keresztül bombáztuk beadványainkkal a hivatalt, hogy a Ti érdeketekben engedélyezzenek számunkra a vagyontárgyaink megőrzése érdekében kisebb építkezést. Ezek rendre elutasításra kerültek.

Azt sem támogatjuk,hogy a fent említett sporttársunk példáját kihasználva gombamód kezdődjenek az építkezések a legszebb dunai részeken. Ha elkezdődnek az építkezések, akkor egy szakmai zsűri engedélyezze a terveket ,amely a környezethez és a védett jelleghez teljesen alkalmazkodjon. Ne legyen Béda az úrhatnám villogás mintaképe!

 

- Halfogó rács felszedése:

Milyen Hivatal az, amely jogosultság, hatáskör, jegyzőkönyv és  előzetes értesítés  nélkül felszedi azt a rácsot, amely a Ti pénzetekből megvásárolt és telepített halállomány védelmét szolgálja? Ez a pár személy, aki beosztásával véleményünk  szerint  visszaélt,  erkölcsi és anyagi károkat okozott. Reméljük, hogy a feletteseik felfigyelnek erre a vélelmezett  túlkapásra.  Hiszen  véleményünk szerint  felmerül   a   rongálás bűncselekményének a gyanúja. Az eseményről videó felvételünk van, melyet ha szükséges kérésre rendelkezésre bocsájtjuk az illetékeseknek.

 

- Feljelentés hűtlen kezelés miatt:

Nos ez a non plusz ultrája a helyzetnek. Aljas hátbatámadása a vezetőségnek és mindnyájunknak, amit egy hatalomra áhítozó tett meg. Egy olyan személy, akiben korábban bíztunk, számítottunk rá, s aki az egyesületnél pozíciót is töltött be, de ismert okokból elvesztette bizalmunkat és  ezen okból távoznia kellett  onnan.  Kétség kívül ezért, sértődöttségből, feljelentést tett ellenünk.  A vizsgálat folyik,  reméljük rövid időn belül ezen ügy is tisztázódni fog.  He. honlapján  ahogy eddig is tettük, az ügy minden megismert részletét nyilvánosságra hozzuk. 

Azért ide vonatkozóan  szükségesnek tartjuk megjegyezni az alábbiakat:

A Pest József He.  anno  azért alakult meg, mert a Mohácsi Dolgozók  He. -tét annak vezetősége tönkre tette, többek között anyagilag is, eltüntetve annak vagyonából hatóság által határozatban is megállapítottan több millió forintot, de megdöbbentő módon a nyomozó hatóság  - többek szerint bűnpártolást megvalósítva,  szándékosan  –, a bűncselekmény elkövetőjét képtelen volt megállapítani!  

A Belső Bédai holtág azon szakasza,  mely  2016 -ban  került a horgászegyesületünk kezelésébe ,  melynek telepítése  kapcsán  az ellenük   feljelentés tévő személy, illetve  a  Mohácsi Rendőrkapitányság a határozatában foglaltak szerint  bűncselekmény gyanúja merült fel, az oda  területi jegyet váltó horgászok száma az idén drasztikusan megugrottolyan számban, hogy  május hónapban elérte közgyűlés által  megszavazott kvótát, ezért oda   már több területi jegyet  horgászegyesületünk    nem tudni kiadni!

E vízterületre  napijegyet váltók száma  idei évben szintén drasztikusan megugrott, mely kétség nélkül az oda betelepített,  és ezáltal  kifogott halak mennyisége   okoz/okozott.

Ugyanis az előírt  5 éves halasítási tervet 3 év alatt teljesítettük,  és a tavalyi évben   az országban ismereteink szerint  hektárra  vetítve a legtöbb  mázsa halat telepítettük  a He. által kezelt vízterületbe, nevezetesen 123 mázsa pontyot!

Pénzügyi mérlegünk a  jelen  banki adat szerint 6.150.000 forint. Mindez 0 forint adóssági teher mellet értetendő!

A He. tagsága is  rohamosan  növekszik, immár elérte a 2700 passzív,1250 aktív- főt, és ezáltal igen rövid időn  alatt  Baranya megyében a harmadik  legnagyobb számú egyesült lettünk!

 

Összefoglalva: mi nem háborúzni akarunk, de  ha kell megtesszük,  mégpedig a Ti érdeketekben kedves sporik, akik az ország egy legnagyobb egyesületének vagytok a tagjai! És ezt azért tesszük, hogy a mai rohanó világban jelentősen felértékelődött szabad időt minél tartalmasabban és minél szebb körülmények között tudjátok eltölteni, nem mellékesen bőséges horgászzsákmánnyal távozva csodálatos vízterületünkről. Nézzetek szét a területünkön, milyen gyönyörű stégek kerültek megépítésre, kijavításra. Öröm végigmenni a gondjainkra bízott részeken. Nem engedjük, és ne engedjük, hogy egyesek önös érdekből megfosszanak bennünket ettől.

 

Mohács,2019.06.01                            Fekete János HE elnök 

A rendőrségi jegyzet:

Kattintás a képre a nagyításhoz!

Válasz: Panaszlevél a rendőrségnek:

Mohácsi Járási Ügyészség

Mohács 7700 Szepessy tér 10.

Mohácsi Járási Ügyészség

Tárgy: panasz

Ügyszám: 02030/38-18/2019.bü

 

Panasszal élek a Mohácsi Rendőrkapitányság fenti számú határozata, illetve az azzal járó eljárással szemben, az alábbi indoklás alapján.

2019.04.30 -án /a mai napon/ a   lakásomon megjelent  két nyomozó a panaszomhoz  csatolt határozattal,  és lefoglalták a  mohácsi Pest József Horgászegyesület  összes könyvelési dokumentumát, mely He. elnöke  én vagyok.

 

A fenti számú  határozatban az alábbi indok szerepel:

A hatóságunk a fenti számon  nyomozást folytat, mivel bűnügyi információ  merült fel arra vonatkozóan, hogy a Belső-Bédai holtágban a haltelepítés során az ott illetékes Pest József Horgászegyesület pénzével visszaéltek.  A bűncselekménnyel okozott kár megállapításra alatt.

A fentiekre tekintettel a Pest József Horgászegyesület könyvelési dokumentációjának  lefoglalása szükséges és indokolt ...”

 

A bűncselekmény  nevesítése,  a határozatban, a Btk. 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a). pontja szerint minősülő kisebb vagyoni hátrányt okozva elkövetett hűtlen kezelés vétségének gyanúja.

Megvallom sokad magammal meglepetten állunk  e minősítés és eljárás előtt, hiszen köztudott, hogy  a Pest József He. a kezelésében lévő  vízterületen az előírt  5 éves halasítási tervet 3 év alatt teljesítettük,  és a tavalyi évben   az országban ismereteink szerint  hektárra  vetítve a legtöbb  mázsa halat telepítettük  a He. által kezel vízterületbe, nevezetesen 123,22 mázsa pontyot!

Pénzügyi mérlegünk jelen panasz írásakor  a banki adat szerint 6.197.000 forint. Mindez 0 forint adóssági teher mellet értetendő!

 

Az He. tagsága  rohamosan  növekszik, immár elérte a 2700 főt, és ezáltal igen rövid időn belül  Baranya megyében a második legnagyobb számú egyesült lett! Valamint országosan is kiemelkedő helyen vagyunk.

A Belső-Bédai holtág azon szakasza,  mely  2015 -ban  került a He. kezelésébe és melynek telepítése  kapcsán  a Mohácsi Rendőrkapitányság hivatkozott határozatában foglaltak szerint az idézett bűncselekmény gyanúja merült fel, az oda  területi jegyet váltó horgászok száma az idén drasztikusan megugrottolyan számban, hogy  május hónapban kétség nélkül eléri az oda megszabott kvótát, ezért oda   már több területi jegyet  He. nem fog  tudni kiadni.

Ezen vízterületre  napijegyet váltók száma  idei évben szintén drasztikusan megugrott, mely kétség nélkül az oda betelepített halak,  és ezáltal  kifogott halak mennyisége   okoz/okozott.

Ezen adatok tehát az igazolják, hogy a He. jól gazdálkodik, jó kezekben van.

Az egyesületet a jó gazda módjára vezetem.  

 

Ugyanis a Pest József He.  anno  azért alakult meg, mert a Mohácsi Dolgozók  He. -tét annak vezetősége tönkre tette, többek között anyagilag is, eltüntetve annak vagyonából hatóság által határozatban is megállapítottan 5,4 millió forintot, de megdöbbentő módon a nyomozó hatóság  - többek szerint bűnpártolást megvalósítva,  szándékosan  –, a bűncselekmény elkövetőjét képtelen volt megállapítani!  

 

A fentiek okán igen sokad magammal  nagyon várjuk megismerni azt a „bűnügyi információt” mely alapján megkeletkezett az az alapos gyanú, mely a panaszolt eljárást  megindította.

 

A Pest József He. gazdálkodását, annak Felügyelő Bizottsága  minden évben    megvizsgálta  és jóváhagyta, illetve annak közgyűlése is  elfogadta/jóváhagyta!

Így volt ez a legutóbbi, a  2019.02.03 án megtartott  közgyűlésen is, mely  közgyűlési jegyzőkönyv ezt  tartalmazza is.     

 

a/. A fenti ismertetett adatok/tények okán  panaszolom/panaszoljuk a  nyomozás  elrendelését, mert   megalapozatlannak tartom/tartjuk  az alapos gyanú  megkeletkezését a nyomozás, az eljárás elrendeléséhez.  Kérjük ezért az ügyészség vizsgálja meg, hogy valóban  fennáll/fennállt e nyomozás elrendeléséhez, illetve az   eljárás  megindításához   a  megalapozott gyanú. 

 

b/. Továbbiakban panaszolom a lakásomon való lefoglalási eljárást, hiszen  az iratok  lefoglalása  elkerülhető lett volna enélkül is.

 

Például úgy, hogy a nyomozó hatóság erre  írásban felhív, és  én azt  rendelkezésére bocsájtom személyesen átadva a rendőrkapitányságon!

 

A haltelepítéssel kapcsolatos dokumentációk, amúgy a He. honlapjára is fel vannak töltve,  és információim szerint  a   B.M. MOHOSZ -tól is megkérték ezen iratokat.

 

Tehát ezen tények okán panaszolom, hogy a nyomozó hatóság,  bár az általa  lefoglalni kívánt  iratok  más módon is a birtokába kerülhettek  volna/illetve már voltak, a lakásomon, a családi környezetemben  zaklatva, ott ezzel  feszültséget okozva, feleségem, lányom, vőm jelenléteben, jelenlétekor foglalta le az iratokat.

c/. Továbbá panaszolom, hogy bár a lefoglalási határozatban  a haltelepítéssel kapcsolatosan merült fel állítólag bűncselekmény gyanúja /„az okozott kár megállapítás alatt”/, a He.  teljes könyvelési dokumentációját a rendőrség a lakásomon lefoglalta. Kérem ezért a többi irat vissza szolgáltatásának elrendelését.

 

Kérem a fentiek okán panaszomban/panaszunkban előadottak kivizsgálását, és amennyiben a panaszomban/panaszunkban előadottak megalapozottak, a panaszomnak/panaszunknak helyt adását:

-  az eljárás  megszüntetést,

-  a  lefoglalt iratok visszaszolgáltatásának  elrendelését,

- a házkutatás/lefoglalás elrendelésének, illetve módjának jogszabálysértő voltának megállapítását.

 

Természetesen a He. honlapján  az egész  tagságot kívánom tájékoztatni  e sérelmezett eljárásról, ezért minden eljárási cselekményt nyilvánosságra fogok hozni, így természetesen az ügyészség válaszát is.

 

    Fekete János

Pest József He. elnöke.                                             Mohács, 2019.04.30.  

Bankszámlakivonat

Mohácsi Járási Ügyszség Határozata

Válasz a Mohács Járási Ügyészség határozatára:

Mohácsi Járási Ügyészség

Mohács 7700 Szepessy tér 10.

 

Mohácsi Járási Ügyészség

 

Ügyszám:B.51/2019/5

Tárgy: Észrevétel

 

Észrevételezem, hogy az ügyészség határozatában  azon panaszomra, hogy  a nyomozó hatóság által  lefoglalni kívánt  iratok  más módon is a birtokába kerülhettek  volna, miért a lakásomon, a családi környezetemben  zaklatva, ott ezzel  feszültséget okozva, feleségem, lányom, vőm jelenléteben, jelenlétekor foglalta le az iratokat.

Hangsúlyozni kívánom nem az intézkedés alatt történtek, hanem annak módja, és nem a nyomozók viselkedése zavart,!

A rendőrség az iratokat  véleményem beszerezhette volna ezen mód nélkül, akár úgy, hogy azokat bekéri. Kérem ezen  tényt, panaszt az ügyészség vizsgálja ki, és bírálja el, amit a válaszában nem tett.

 

Az ügyészség határozatában az áll, hogy a feljelentő   általi vádak, meghatározhatatlan vagyoni hátrányt okoztak  a Pest József He. -nek.

A nyomozás  kisebb vagyoni hátrányt elkövetett hűtlen kezelés miatt folyik, ami a Btk. szerint 50.001-500.000 forintig terjed, ezért kérem/kérjük, hogy  az ügyészség a feljelentésben előadott vádak alapján  körülbelül nevesítse már azon összeget, mely a feljelentő  állításai okán állítólag megkeletkeztek.

 

Az ügyészség határozatában  közölt vádakon, melyek az ügyészség  állítása szerint megalapozták, megalapozzák a nyomozás  elrendeléséhez szükséges gyanút –, immár annak fényében, hogy megtudtuk az ügyészség határozatából azt is, hogy a  feljelentést egy sértődött ember tette, aki az egyesület vezetőségéből,és mint intézkedni nem tudó volt halőr, el lett távolítva,  nem lepődünk meg. 

 

Mint ígértük a széles közvéleményt tájékoztatjuk az  eljárásról,  a Pest József He. honlapján, illetve hirdető tábláján bárki olvashatja azokat, melynek híre már országosan ismerté vált. Ugyanis a Pest József He.  anno  azért alakult meg, mert a Mohácsi Dolgozók  He. -tét annak vezetősége tönkre tette, többek között anyagilag is, eltüntetve annak vagyonából hatóság által határozatban is megállapítottan több millió forintot, de megdöbbentő módon a nyomozó hatóság  - többek szerint bűnpártolást megvalósítva,  szándékosan  –, a bűncselekmény elkövetőjét képtelen volt megállapítani.   

 

    Fekete János

Pest József He. elnöke.                                             Mohács, 2019.05.14.