HORGÁSZREND

Víztér kód: 02-016-1-1.

Figyelem! 2018.06.01.-étől a 02-016-1-1-es  Belső Bédai vízterületen szájfertőtlenítő spray kötelező, horgászat közben!

Horgászrend  Belső-Bédai holtág (Erdőfűi hídtól az árvédelmi töltésig)

2013. évi CII. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény és vonatkozó rendeletei alapján, valamint az országos horgászrend, és a helyi horgászrend betartása mellett lehet horgászni.

Kizárólag a Belső-Bédai holtág (Erdőfűi hídtól az árvédelmi töltésig)szakaszra érvényes.

 • A helyi horgászrend az alábbi eltéréseket tartalmazza:
 • 8kg.-nál nagyobb békés hal nem vihető el.
 • 40 cm-nél nagyobb amur elvihető, beleszámít a napi darab számba.
 • Vízi jármű használata szigorúan tilos !
 • A vízszakaszon mindenki saját felelőségére tartózkodik, esetleg bekövetkezett balesetért az egyesület felelőséget nem vállal!
  Horgászat idelye: napkeltétől napnyugtáig, éjjeli horgászat 03.01.-étől 10.31.-éig-külön engedéllyel.
 • Jégen való horgászat tilos, védett vagy fokozottan védett halfaj, vagy vízíállat fogása esetén –kérjük annak kíméletes visszaengedését, valamint a DDNP. felé  való jelzését. T:72-517-200
 • Tilos fakitermelés, cserjeirtás, csali állat ásása, partfal megbontása, szemetelés.
  Horgászati tevékenység során csak 5 m-es parti sáv vehető igénybe, ahol nem tilos. Aki 3 m-es sugarú körben szemetes helyen horgászik köteles érte felelőséget vállalni.
 • A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli. Térképes magyarázatok, útbaigazítások letölthetők a
  http://www.pestjozsefhe.hu/ című honlapról.
 • Megközelítési korlátozások: A Táblával tiltott helyeken belépni, és tartózkodni tilos.

A Pest József HE vízterülete a Duna-Dráva Nemzeti Park  természetvédelmi területén helyezkedik el,ezért  az egyesület horgászrendjén kívül a Nemzeti Park által érvényes korlátozásokat is be kell tartani.

Általános Szabályok:

A horgászat során minden horgász köteles magánál tartani,golyóstollat,legalább 10 kg-ig mérő mérleget,mérőszalagot,éjszakai horgászat  esetén fehér fénnyel ellátott lámpát.

A nemes halak kimerítésénél a merítő szák használata kötelező.

Aki a horgászhelyét elhagyja,a vízből a készségét köteles kivenni,azok őrzésével mást nem bízhat meg. A megfogott halat haltartóban vagy felkantározva, szájbilincsre fűzve a vízben kell tartani. Vödörben csak csalihalnak szánt egyedet lehet tartani. A faj szerinti ívási tilalom alá eső vagy méreten aluli kifogott halat haladéktalanul és a lehető legkíméletesebben vissza kell engedni a vízbe akár élettelen állapotban is valamint a kívűről akadt halat is. A benyelt horgot kitépni tilos, ebben az esetben az elvágott előkével kell a halat visszaengedni.

A fogási naplóba a fogási lap rovatába a kifogott,méret korlátozással védett hal tömegét kg-ra kerekítve,a fogás pontos idejét/óra,perc/valamint a víztér kódot be kell jegyezni a horgászkészség újbóli bevetése előtt. A kifogott halat lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. Horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt halról. A szabályosan kifogott elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan, kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú méretkorlátozás alá nem eső hal elszállítható élve is kizárólag olyan tároló edényben, amely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet. A horgászat során, ha sorozatosan méreten aluli hal akad a horogra,a halállomány kímélése érdekében változtassunk horgászhelyet.

Az egyesület által kijelölt kíméleti területen a halállomány védelme érdekében a horgászat tilos.

Az adott vízterületen horgászni parti állásról vagy épített horgászállásról lehet. Az épített horgászállások esztétikailag feleljenek meg a környezetvédelmi elvárásoknak. Új horgászállás nem építhető,a meglévő elhasználódott horgászállások külön engedéllyel felújíthatóak. Horgászállás építése,javítása csak munkanapokon 08-16 óra közt lehetséges az ezzel megbízott vezetőségi tag engedélyével.

A horgászállás tulajdonosa nem zárhatja le az állást, azt érkezési sorrendben más horgász is használhatja odáig, amíg az állás tulajdonosa fel nem szólítja távozásra.

Névtáblával ellátott parti állás használata csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges, kivétel a napijegyes horgász.

A horgászállás tulajdonosa minden év május 30.-ig köteles az éves területjegyet kiváltani. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy a horgászállás a horgászegyesület kezelésébe kerül, amit ezután minden éves területjegyet vagy napijegyet váltott horgász használhat.

Az egyesület által szervezett horgászversenyekre a kijelölt partszakaszt a versenyben részt vevők rendelkezésére kell bocsájtani,beleértve a lezárt horgászállásokat is. A verseny idején a kijelölt partszakaszon csak a versenyben részt vevők horgászhatnak.

Tilos a vízbe fát bedönteni, partoldalt megbontani,szemetelni,vízbe fürödni,kutyát fürdetni,másokat a horgászatban zavarni,kiabálni,hangoskodni és ide nem illő magatartást tanúsítani. A halállomány védelme érdekében tilos az 8 kg-nál nagyobb nemes halat elvinni,kivéve a harcsa.

A horgászegyesület vízterületére más vízterületen fogott halat bevinni tilos. Jégen tartózkodni,valamint a  lékhorgászat tilos. Tilos szemetes helyen horgászni,a vízparton halat tisztítani .A megfogott halat tilos elajándékozni,eladni másik halra kicserélni. Tilos az ívó halakat megzavarni. Tilos elvinni a compót és a széleskárászt /sárkárász/.

A tűzvédelmi rendszabályokat minden horgásznak kötelessége betartani, tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen szabad.

A vízminőségben beállt változást, halpusztulást azonnal jelezni kell a vezetőségnek.

Fogható mennyiségek:

felnőtt éves:

Éves fogható mennyiség a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból: 30 db-békés hal és 20 db-ragadozó, naponta összesen 3 db, fajonként 2 db. Mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg naponta. Egyéb 5 kg. A horgászvízről 8 kg feletti ponty nem vihető el, kíméletesen vissza kell helyezni!

Ifjúsági éves:

Éves fogható mennyiség a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból: 15 db-békés hal és 10 db-ragadozó, naponta összesen 2 db, fajonként 1 db. Mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5kg naponta. Egyéb 5 kg, A horgászvízről 8  kg feletti ponty nem vihető el, kíméletesen vissza kell helyezni!

Gyerek éves:

Éves fogható mennyiség: Csak mennyiségi korlátozással védett- őshonos egyéb halból 3kg naponta.

Felnőtt Heti:

Fogható mennyiség a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból naponta összesen 2 db. heti 10 db. mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 8kg naponta. Egyéb 5 kg, A horgászvízről 8 kg feletti ponty nem vihető el, kíméletesen vissza kell helyezni!

Felnőtt napi

Napi fogható mennyiség a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból: 2 db-nemes hal, naponta összesen 2 db. Mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg naponta. Egyéb 5 kg. A horgászvízről 8 kg feletti ponty nem vihető el, kíméletesen vissza kell helyezni!

Ifjúsági napi

Napi fogható mennyiség a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból: 1db-békés hal és 1 db-ragadozó, naponta összesen 2 db. Mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg naponta.  Egyéb 5 kg.A horgászvízről 8 kg feletti ponty nem vihető el, kíméletesen vissza kell helyezni!

Kérem a horgászokat a fenti horgászrend szigorú betartására.

M O H Á C S  2016.03.08

Fekete János  s.,k.

Elnök